Integritetspolicy

Introduktion

Denna integritetspolicy ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats www.maiamarketing.se.

Genom att lämna dina uppgifter till oss intygar du att du är över 13 år.

Maia Marketing AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter (benämnd som “vi”, “oss” eller “vår” i denna integritetspolicy).

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om någon av dina personuppgifter ändras genom att skicka ett e-postmeddelande till jimmy.bjornhard@maiamarketing.se.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig, i vilket syfte och på vilken grund behandlar vi:

Personuppgifter 

Innebär all information som kan användas för att identifiera en enskild individ. Det inkluderar inte anonymiserade uppgifter.

[OBS: FÖLJANDE ÄR EXEMPEL PÅ KATEGORIER AV UPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR, SYFTENA MED BEHANDLINGEN OCH DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN. OM DU INTE FAKTISKT BEHANDLAR DEM, VÄNLIGEN RADERA DEM. OM DU BEHANDLAR UPPGIFTER SOM INTE FINNS NEDAN, ANVÄND DEN SISTA STYCKET FÖR ATT INKLUDERA RELEVANTA UPPGIFTER OM DENNA BEHANDLING.]

Kommunikationsdata 

Som inkluderar all kommunikation du skickar till oss, vare sig det sker via kontaktformuläret på vår webbplats, e-post, text, sociala medier, eller någon annan form av kommunikation. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, föra register och för etablering, förföljelse eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse, vilket i detta fall är att svara på kommunikation som skickas till oss, att föra register och att etablera, förfölja eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata 

som inkluderar uppgifter relaterade till inköp av varor och/eller tjänster, såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de varor och/eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är genomförandet av ett avtal mellan dig och oss, samt att vidta åtgärder på din begäran för att ingå i ett sådant avtal.

Användardata 

Som inkluderar uppgifter om hur du använder vår webbplats och eventuella online-tjänster, tillsammans med eventuella uppgifter du publicerar på vår webbplats eller genom andra onlinetjänster. Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats, säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls för dig, säkerställa säkerheten för vår webbplats, skapa säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärsverksamhet. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse, vilket i detta fall är att möjliggöra en korrekt administration av vår webbplats och vår verksamhet.

Tekniska data 

Som inkluderar uppgifter om din användning av vår webbplats och online-tjänster, såsom din IP-adress, inloggningsdata, detaljer om din webbläsare, längden på ditt besök på våra webbsidor, antal sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om hur många gånger du använder vår webbplats, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa data kommer från vårt analysövervakningssystem. Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår marknadsföring. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse, vilket i detta fall är att möjliggöra en korrekt administration av vår webbplats och vår verksamhet, samt att utveckla vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata 

Som inkluderar uppgifter om dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, samt dina kommunikationspreferenser. Vi behandlar dessa uppgifter för att möjliggöra din deltagande i våra kampanjer, såsom tävlingar, prisdragningar och gratiserbjudanden, för att leverera relevant webbinnehåll och annonser till dig samt mäta eller förstå effektiviteten av denna marknadsföring. Vår lagliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse, vilket i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, utveckla dem, utvidga vår verksamhet och besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda Kunddata, Användardata, Tekniska data och Marknadsföringsdata för att leverera relevant webbinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra displayannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar för dig. Vår lagliga grund för denna behandling är berättigat intresse, vilket är att utvidga vår verksamhet. Vi kan också använda sådana data för att skicka andra marknadsföringskommunikationer till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller berättigat intresse (nämligen att utvidga vår verksamhet). [OBSERVERA SEKTION 4 NEDAN]

Känsliga data

Vi samlar inte in några känsliga data om dig. Känsliga data hänvisar till data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexuellt liv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa samt genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in någon information om brottsdomar och förseelser.

Delning av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med följande parter:

Andra företag inom vår koncern som tillhandahåller tjänster till oss.

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

Professionella rådgivare, inklusive advokater, banker, revisorer och försäkringsbolag.

Statliga organ som kräver att vi rapporterar om behandlingsaktiviteter.

Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina data till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och enligt våra instruktioner.

Dataskydd

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst, avslöjande eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

Vi har vidtagit följande åtgärder för att skydda dina personuppgifter

Datasäkerhet – Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din data, inklusive användning av krypteringsteknik.

Åtkomstkontroll – Endast auktoriserade personer har tillgång till dina personuppgifter.

Datasäkerhetskopior – Vi har implementerat rutiner för regelbundna säkerhetskopior för att skydda och återställa din data.

Tekniska säkerhetsåtgärder – Vi har implementerat tekniska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av dina personuppgifter.

Utbildning av personal – Vi har utbildat vår personal om vikten av datasäkerhet och integritet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om det inte krävs en längre lagringsperiod enligt lagstiftningen.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifterna tar vi hänsyn till mängden, naturen och känsligheten hos de personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen och eventuella ytterligare ändamål, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål genom andra medel och gällande lagstiftning.

Vi kan behålla vissa av dina personuppgifter i arkivsyfte, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation eller direkt till dig under vissa omständigheter.

Rätten att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätten att dra tillbaka samtycke – Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Observera att det kan finnas begränsningar eller undantag från dessa rättigheter enligt gällande lagstiftning.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar rörande denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på vår webbplats.

Våra fullständiga kontaktuppgifter är

Maia Marketing AB

Jimmy.bjornhard@maiamarketing.se

Kommendörsgatan 28

Stockholm